Vad är en native cloud-lösning och hur skiljer den sig från andra lösningar

Du kanske har hört begreppen; webblösning, SaaS-lösning och molnlösning? Men vad säger det oss egentligen? Det här är begrepp som ofta skapar stor förvirring. Därför vill vi lyfta fram några skillnader på dem och på samma gång ge dig en inblick i vilka lösningar som finns på dagens marknad.

Vägen från terminalserver till molnlösning

Tiden är föränderlig, något som kan bekräftas av utvecklingen. Nedan ger vi dig en liten tillbakablick på det förflutna och tar dig sedan med in i framtiden och förklarar vilken betydelse det har för vår nya molntjänst.

Lösning via terminalserver

De första och gamla windows-lösningarna består av tunga system vars infrastruktur inte är anpassad för dagens nätverk. Som lösning på problemet skapade man en terminalserver/dator. I terminalservern bearbetas all data och därefter överförs skärmdumpar till webben. Den som är bekant med den här typen av system vet att det innebär att man har två olika skrivbord.

I praktiken innebär den här lösningen att du ansluter dig till en annan maskin på samma serverpark som din Windows-lösning. Det fungerar då som om du sitter på samma nätverk som servern.

Webbgränssnitt på Windows-lösningar

I takt med det växande behovet av webbaserade lösningar utvecklades teknik för att skapa gränssnitt anpassade för webben. Programvaruleverantörer började skapa nya skärmar med en annan teknik för att användare skulle slippa använda terminallösningar. Den här tekniken byggde om gränssnitten så att användarna kunde använda systemet från enheter över webben.

Hybridmolnlösningar

Där framtiden möter det förflutna. Kommer det att fungera på lång sikt? Under de senaste åren har mjukvaruföretag utvecklat sina Windows-lösningar så att de kan uppfattas som molnbaserade, men här ligger den gamla tekniken bakom och lurar. Så småningom kommer den här typen av lösningar att avslöjas då de inte är byggda helt och hållet som en molnlösning, någon som kommer att ske på bekostnad av vissa funktioner.

Native cloud eller “riktig molnlösning”

Vad är Native cloud? Det är en lösning som från grunden är byggd för molnteknik. Native cloud-lösningen är alltså utvecklad för att bemästra utmaningar och begränsningar där föregångare har misslyckats. I den här tekniken har man inkluderat både framtid och säkerhet från den första kodraden.

Vad betyder det här för användarna?

Vi vet att användare idag har högre förväntningar på dagens lösningar än vad de hade på de äldre windows-lösningarna. Det beror bland annat på att användarnas kompetensnivå har utvecklats avsevärt.

I specifikationsfasen underlättar native cloud kontinuerlig optimering inom:

  • Uppgradering och ny funktionalitet.
  • Upplärning
  • Automatisering

Tidigare lösningar har visat sig vara dyra och ohållbara för framtiden. I en ny native cloud-lösning däremot är API: n inbyggd från början, vilket gör att integrationen kommer att vara mer anpassad till framtidens system.

När vi ser på den här utvecklingen är det inte svårt att förstå varför vi väljer att utveckla en ny molnlösning eller native cloud-lösning, istället för att vidareutveckla vår befintliga lösning. Det här gynnar våra kunder i längden och vi undviker att upprepa historien där vi riskerar föråldrade lösningar efter några års användning.

Hur blir MyProductions native cloud?

Vårt huvudmål är användarvänlighet och att kunna erbjuda en lösning som innehåller det senaste tekniken har att erbjuda. Våra kunder måste kunna registrera, testa och köra lösningen snabbt.

Våra främsta egenskaper är och bör vara:

  • Bra API: er.
  • Minimal implementering och upplärning.
  • En plattform som är anpassad för att ta emot ny teknik i framtiden.

API: er

Vi har sett till att bygga in bra API: er för att göra integration med andra system så smidig som möjligt då vi ser att framtiden kräver mer integration, inte minst mot maskiner och IoT, Internet of Things. Kunderna förväntar sig skräddarsydda och unika lösningar, något som vi har tagit i beaktning under utvecklingen av vår nya native cloud-lösning.

Implementering och utbildning

Vi har valt att lägga stort fokus på skärmarnas flexibilitet. Här är användaren fri att ändra det mesta. Lösningen ska vara enkel och redo att användas och samtidigt kräva så lite implementering och upplärning som möjligt. Effektivitet i kombination med ökad lönsamhet – en optimal synergieffekt.

Automatisering och framtidens teknik

Vi förväntar oss ökad återanvändning av data för att kunna automatisera framtiden, något som vår lösning är utformad för. Med AI kommer vi med hjälp av data kunna beräkna hur kalkylen bör vara för en specifik produkt och på så sätt kunna optimera produktionen.

Har du några frågor eller behöver du vägledning?

Vår rekommendation för det här året är att köpa in ett system som är anpassat för framtiden och byggt för molnet. Kontakta oss idag så att vi tillsammans kan ta steget mot framtiden.