Spektra

On-Premise lösning för material- och produktionsstyrning för SMB-marknaden.

eci - spektra logotype

Optimerad och designad för den mekaniska industrin

Spektra MPS är ett system som används för planering, optimering och dokumentation av viktiga värdeskapande processer kopplade till: kalkyler, beställningar, inköp/lagerhantering (logistik), projekt, produktionsplaner, förbrukningsregistrering (tid/varor), efterföljande beräkningar, frakt och fakturor. Verktyget är också designat för användning på operatörsnivå, med egna terminaler, så att det kan köras – om så önskas – helt papperslöst. Spektra kännetecknas av enkel användarstyrd setup/parameterhantering som ger individen flexibilitet med avseende på önskad funktionalitet.

personer vid dator i produktion

Upptäck möjligheterna för din verksamhet

Kontakta oss