Pro-M

Ett unikt verktyg utvecklat för den mekaniska industrin och ytbehandlingsindustrin.

eci - prom logotype

Designad för att optimera den mekaniska industrin

View Pro-M används till planering, optimering och dokumentation av viktiga värdeskapande processer relaterade till: kalkyler, beställningar, inköp/lagerhantering (logistik), projekt, produktionsplaner, förbrukningsregistrering (tid/varor), efterföljande beräkningar, frakt och fakturor. Denna lösning är också designad för användning på operatörsnivå, med egna terminaler som gör det möjligt att använda den helt papperslös.

man som står och arbetar i industri

Upptäck möjligheterna för din verksamhet

Kontakta oss