Resursplanerare

Vår grafiska resursplanerare innehåller allt du behöver för att planera och är marknadens mest mångsidiga och flexibla lösning.

En resursplanerare med allt du behöver för att planera

Vår grafiska resursplanerare har olika vyer. Den kan visa per projekt, per order, per resursgrupp, per produktionslinje eller utofrån belastning på dina resurser. I vår lösning kan en resurs vara en maskin eller en person eller en grupp människor. Dessutom kan planen ställas in så att den endast visar en avdelning eller plats. Här kan systemet sättas upp så att en avdelningschef kan se just sin plan, medan en produktionschef ser hela planen. Det är dessutom möjligt att lägga upp planen så att en grupp operatörer kan se sina aktiviteter på en stor skärm i produktionsrummet. Operationerna visas i olika färger beroende på vilken fas de befinner sig i. Vilka färger som visas för de olika faserna kan ställas in som du önskar. Man kan t.ex. välja grå färg för operationer som är ”För planering”, blå färg när produktionsordern läggs som ”Planerad” och grön när operatören påbörjar jobbet från sin produktionsterminal.

people on the shopfloor planning production

Du väljer själv vilken nivå du vill planera på. Du kan välja allt från minuter till år genom att scrolla upp och ner i planen. Det är enkelt att klicka på dag-, vecka-, eller månadsikoner. Det är även möjligt att klicka på en dag eller timme högst upp i schemat. Vi har en visning av nuet som automatiskt kommer att flytta sig efter tid. Det är också möjligt att flytta nutiden till en annan tidpunkt om du vill planera framåt. Planeraren innehåller en obegränsad mängd kalendrar. Du kan ha en kalender för standardtid, övertid, skift eller din egendefinierade kalender. Vi lägger till varierande helgdagar och en helgdagskalender. Kalendern finns på varje resurs och operatör. Det går även att koppla upp sig till frånvarokalendern från andra system, så att sjukdom automatiskt minskar operatör/resurskapacitet. Tillgänglig tid visas i resursplaneraren i form av ett vitt fält, medan ett grått fält innebär otillgänglig tid. Kalendrar utgör grunden för din totala kapacitet i produktionen.

woman sitting by a computer working in production

När en order läggs in för orderkontroll skapas automatiskt en produktionsorder som placeras i produktionsplanen baserat på olika kriterier. Här finns möjligheten att använda dig av olika planeringsstrategier. När produktionsordern väl har lagts finns ett flertal olika verktyg för att optimera produktionsplanen. Alla operationer kan flyttas mellan resurser genom ”drag and drop”. Om du använder simuleringsfunktionen för att planera om används produktionsorderns prioritet, leveransdatum och operationens varaktighet som parametrar för att skapa den mest optimala planen. När något har ändrats i produktionsplanen och det får en konsekvens för processen kommer en röd markering att dyka upp på vänster sida av planen. Markeringen kommer att visas från den översta nivån, ner till den aktuella operationen. Det går därför att snabbt och enkelt se förändringar som sker i produktionsplanen, vilket möjliggör snabbt genomföra åtgärder. Det är möjligt att söka efter alla operationer som har liknande egenskaper, oavsett om det är samma råvara eller om det finns liknande operationer för en och samma maskin. Om planeraren ser att detta är lämpligt kan operationen slås samman och köras som en operation. Alla rutter visas i planen så att om en operation flyttas med en start före operationen som ligger tidigare i rutten blir rutten röd och du måste göra ett val.

metal on a shelf

Verksamheter i planen kan låsas och det gör att man enkelt kan markera ett område i planen och planera om verksamheten som inte är låst. Du kan välja olika strategier, t.ex. en flinghalsplanering, eller flytta alla operationer framåt eller bakåt i tiden för att täppa till ”hål” i planen och på så sätt utnyttja resurserna så fördelaktigt som möjligt. En operation som har påbörjats kommer att visa den beräknade produktionstiden baserat på vad operatören uppskattar eller baserat på en beräknade tiden för operationen och den tid som gått åt. Delar i produktionen där den beräknade tiden kommer att resultera i att produkten inte kommer att slutföras som planerat kommer att visas i planen. Planläggaren ser omedelbart förseningar och dess konsekvenser och kan då snabbt att vidta åtgärder med omplanering.

close-up of tools for milling

Planen kan också visa när råvaran kommer och är klar för produktion. Om det blir en fördröjning kommer detta automatiskt att visas i planen med den operation som behöver råvaran markerad med en varningsikon. Planläggaren kan gå in i den aktuella verksamheten och se vilken råvara som är försenad. Här finns då möjligheten att byta till en alternativ råvara eller välja att planera om. Alla ändringar som görs i planen kommer automatiskt att uppdateras på produktionsterminalen, så att operatörer alltid har uppdaterade körlistor. Det finns möjlighet att välja vilken effektivitet planen ska planeras utifrån. Vad vi vet är att planering för 100% effektivitet kommer att leda till förändringar i planen. Du kan själv välja vilken nivå du vill planera på. De som har mycket ”ad-hock” produktion och vet att ca 50% av kapaciteten går till ”ad-hock”-produktion kan sätta planen på 50% effektivitet. Sedan kan planen enkelt planeras om genom att sätta arbete framåt i tiden kontinuerligt efter hur ofta du vill ha planen uppdaterad.

person in with machine which sparks

Det är möjligt att ställa in kapacitet och effektivitet på resursen och operatörens kalender. Om du har en maskin som bara kan köras på en viss kapacitet under en tid, anger du denna kapacitet i resursens kalender och planen tar sedan hänsyn till detta. Detsamma kan göras hos operatören, om du t.ex. vill ha 80% effektivitet på en lärling. Vi har en separat visning av belastning där du har en överblick över samtliga resurser. Här kommer det att visas om du har tillgänglig kapacitet eller om det är för mycket belastning planerad på en resurs. Kapacitet och belastning kan även visas på varje resurs som en separat rad. Alla underliggande jobb har sin egen färg, så att det enkelt går att se vilka operationer som tar upp mest kapacitet. Det är enkelt att från denna bild lägga på ytterliga kapacitet genom att byta till en övertidskalender eller flytta en av operationerna till en annan tid eller resurs.

inside production company

Vad våra kunder säger

Vi har kontroll och överblick över alla kostnader i våra produktioner. Både kostnaden för processen och materialen som används. Vi vill samla allt i ett system. Då har vår operatör som arbetar på en del tillgång till allt han behöver.
Rolf Schjølberg, Platschef på Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Platschef, Røros Produkter

Det finns bara ett sätt att arbeta effektivt. Antingen 100 % i den digitala lösningen – eller inte alls, annars missar du små delar och tappar de stora fördelarna.

Göran Davidsson

VD, Alumbra Profilteknik

Kom igång!

Enkel övergång, enkel implementation och anpassningsbar utifrån dina behov.

Boka ett möte