Behovsberäkning

Bättre kalkyler är inte bara bra för lönsamheten, det är också bra för miljön.

Funktionell behovsberäkning och en stark logistikmodul

Tillverkande företag har ett stort behov av att alltid ha rätt råvaror och kapacitet tillgänglig. Därför har vi lagt stort fokus på att skapa en funktionsrik behovsberäkning och en stark logistikmodul. Vår lösning för behovsberäkning baseras på en netto- eller bruttokalkyl för att beräkna behov. Beräkningar kan göras utifrån exempelvis minimilager, prognos, budget, erbjudande, order eller en kombination av dessa. Om behovet beräknas utifrån någon av dessa metoder kommer det sammanlagda behovet att presenteras. Det finns möjlighet att sortera på projekt, avdelning eller andra grupperingar. Det går dessutom att sortera på leverantör, utvalda leverantörer eller leverantörsgrupper och/eller olika produktgrupper. Resultatet kan återigen sorteras på produktion och inköpsbehov. Du får full överblick över behovet, vad du har i lager, vad som förväntas ankomma och när samt vad som är vid avgång. Det finns goda möjligheter att skapa simuleringar för att optimera inköp och det är enkelt att byta till en alternativ leverantör för att jämföre leveranstider och priser hos olika leverantörer.

close up hands holding an ipad looking over production

När behovsberäkningen är gjord kan du välja att kombinera alla liknande produkter till en inköpsorderrad eller dela upp inköpsordern i flera inköpsorderrader med olika leveransdatum. Det är möjligt att ställa in olika faser av köpet så att chefen kan godkänna köp utifrån olika kriterier, som värdet på inköpsordern. För de kunder som producerar komponenter eller halvfabrikat som går in i fler olika produkter, och om önskemål att producera dessa för lager finns, så är det möjlig att som allra minst hantera dessa. Önskar man hantera ett minimum av en halvfabrikat kan systemet sättas upp så att en produktionsorder automatiskt genereras med det serienummer som är mest optimalt när miniminivån uppnås.

man looking on a computer screen during production

Vad våra kunder säger

Vi har kontroll och överblick över alla kostnader i våra produktioner. Både kostnaden för processen och materialen som används. Vi vill samla allt i ett system. Då har vår operatör som arbetar på en del tillgång till allt han behöver.
Rolf Schjølberg, Platschef på Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Platschef, Røros Produkter

Det finns bara ett sätt att arbeta effektivt. Antingen 100 % i den digitala lösningen – eller inte alls, annars missar du små delar och tappar de stora fördelarna.

Göran Davidsson

VD, Alumbra Profilteknik

Kom igång!

Enkel övergång, enkel implementation och anpassningsbar utifrån dina behov.

Boka ett möte