Kalkyl

Vi har tre typer av kalkyler: Produktionskalkyl, offertkalkyl och förpackningskalkyl – men du kan enkelt skräddarsy dina kalkyler för varje produktion.

Få fullständig överblick och kontroll

Att beräkna korrekta kalkyler är väsentligt för att få kontroll över hela processen från planering och prissättning till leverans. Vi erbjuder marknadens mest kompletta lösning för kalkyler. Den tar hänsyn till råvaror, de operationer som ska utföras, maskinkostnader, personalkostnader och alla andra specifika kostnader. Kalkylen byggs med en strukturartikel där stycklistan består av insatsvaror och råvaror. Lösningen har ett obegränsat antal nivåer så att systemet kan anpassas till vilken produktion som helst. Vi vet att många olika metoder används för kalkyler och vår lösning kan ta hand om alla varianter, så att du enkelt kan använda den. Lösningen kan hämta basdata från konstruktion vid fullständig integration från PDM-system, den kan även hämta basdata från Excel eller andra filformat. Du kan enkelt kopiera tidigare beräkningar och enbart göra ändringar för nya produktioner samt bygga mallar för beräkningarna, som underlättar ditt arbete med kalkyler. I lösningen har vi byggt in möjligheten att bygga mallar för rutter. Det betyder att om du har definierat olika rutter som mallar, går det snabbt att bygga en kalkyl. Genom att importera stycklistan och lägga på en mall är kalkylen klar.

work leaders during production calculating needs

En kalkyl i vårt system byggs upp genom att man sätter upp en strukturartikel och sedan sätter upp insatsvaror och råvaror. Man kan ha olika råvarukostnader från olika leverantörer där man även kan lägga in olika tillägg. Råvarukostnader hämtas från artiklar eller importeras från Excel. Dessutom kan du enkelt ange materialfaktorer som ett tillägg för varje material eller skapa en totalfaktor för samtliga material. Maskinkostnader beräknas genom att driften matas in i tid tillsammans med pris och tillägg. Vi kan specificera både kostnad och pris per timme för varje operation och ange olika typer av tider såsom inställningstid, cykeltid eller växlingstid. Du kan lägga till arbetstid i procent per operation och du kan ha olika priser för olika operatörer.

a man controlling things on a computer during production

Du kan definiera och lägga till egenskaper i operationen i förhållande till resursens egenskaper. På så sätt kan en person vara både en resurs och en operatör. Vi kan lägga in kompetensmatriser för att få rätt operatör på rätt resurs. Vi kan lägga in parallell uppstart och slack på driften, så att du får rätt ledtid i planeringen. När kalkylen är inlagd kan du välja att se den på olika sätt. Vi har tre typer av kalkyler: Produktionskalkyl, offertkalkyl och förpackningskalkyl – men du kan enkelt skräddarsy dina kalkyler för varje produktion. Du får en översikt över alla olika typer av kostnader i en simulerad producerad kvantitet. Eller så kan du välja att se en strukturerad kalkyl som ger en visuell överblick över alla produktionsnivåer.

up close on a machine in the mechanics industry

Vad våra kunder säger

Vi har kontroll och överblick över alla kostnader i våra produktioner. Både kostnaden för processen och materialen som används. Vi vill samla allt i ett system. Då har vår operatör som arbetar på en del tillgång till allt han behöver.
Rolf Schjølberg, Platschef på Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Platschef, Røros Produkter

Det finns bara ett sätt att arbeta effektivt. Antingen 100 % i den digitala lösningen – eller inte alls, annars missar du små delar och tappar de stora fördelarna.

Göran Davidsson

VD, Alumbra Profilteknik

Kom igång!

Enkel övergång, enkel implementation och anpassningsbar utifrån dina behov.

Boka ett möte