Avvikelser & QA

Systemet ger stora möjligheter att rapportera och köra statistik på de olika kvalitetskoderna.

Avvikelser

MyProduction har fullt stöd för avvikelser och kvalitetsstyrning. Alla typer av avvikelser från organisationen registreras i ett system. Lösningen är rollbaserad och beroende på vilken roll någon har, tilldelas mängden tillgång i systemet. När arbetsflödet läggs upp tilldelas aktiviteter och uppgifter olika personer. Det är enkelt och tydligt att se status för en avvikelse och var den befinner sig i processen. Du definierar själv kategorier, riskbedömning och ROT-orsak. Samtliga avvikelser kan kopplas till kund, leverantör, order, projekt, produkt eller andra grupperingar du önskar.

man standing by a screen analyzing during production

QA

I systemet finns möjligheten att sätta upp olika processer för arbetsflöde. Dessa arbetsflöden är kopplade till de aktiviteter eller uppgifter som kräver kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll kan kopplas till batch, serienummer, artikel, leverantör och kund. Det är även möjligt att koppla kvalitetskontroll till en kombination av dessa områden. Syftet med kvalitetskontroller är att säkerställa leverans av rätt kvalitet, att produkter produceras med rätt kvalitet och att kunderna får den kvalitet de förväntar sig. Kvalitetskoder kan sättas upp som en process med olika status eller med olika kvalitetskoder, så som blockerad, begränsad eller släppt. Orsaken till statusen eller andra kommentarer kan registreras på varje enskild status.

computer screens i a production environment

Vad våra kunder säger

Vi har kontroll och överblick över alla kostnader i våra produktioner. Både kostnaden för processen och materialen som används. Vi vill samla allt i ett system. Då har vår operatör som arbetar på en del tillgång till allt han behöver.
Rolf Schjølberg, Platschef på Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Platschef, Røros Produkter

Det finns bara ett sätt att arbeta effektivt. Antingen 100 % i den digitala lösningen – eller inte alls, annars missar du små delar och tappar de stora fördelarna.

Göran Davidsson

VD, Alumbra Profilteknik

Kom igång!

Enkel övergång, enkel implementation och anpassningsbar utifrån dina behov.

Boka ett möte