Hybron Nova

Hybron Nova är vår storsäljare – ett processorienterat material- och produktionsstyrningssystem (MPS-system) speciellt framtaget för företag verksamma inom produktutveckling, logistik och/eller produktion. Hybron Nova är webbaserat och passar alla verksamheter som är kundorderstyrda eller projektorienterade till sin natur.

Topp-rankat affärssystem

När användarna själva får välja i DPUs rankning av affärssystem så ligger Hybron Nova i den absoluta toppen. Hybron Nova har högst poäng både när det kommer till användarvänlighet och leverantörstilltro. Våra kunder har även indikerat att de är mycket nöjda med Hybron Novas funktionalitet och prisvärdhet. Vi är mycket stolta över våra nöjda kunder och hoppas att du vill bli en av dem!

Kostnadseffektivt system som förespråkar proaktivitet

Hybron Nova är uppbyggt kring moduler vilket betyder att det är skalbart och kan växa med verksamheten efter hand. Detta gör så att ni slipper onödiga kostnader till följd av standardiserade paketlösningar, istället skräddarsyr vi en påbyggbar lösning med de funktioner som skapar värde för er verksamhet just nu. Hybron Nova hjälper er att visualisera era processer, upptäcka potentiella problem och arbeta proaktivt för att lösa dem.

Snabb implementering och kort inlärningstid

Hybron Nova går snabbt att implementera då systemet är webbaserat och ingen installation krävs. Tack vare Hybron Novas användarvänlighet och att systemet är uppbyggt efter processflöden går det även snabbt för nya eller ovana användare att lära sig och förstå systemet. Att användarna arbetar enligt processflöden garanterar också ett standardiserat arbetssätt. Hybron Nova förenklar för användaren genom att vara rollbaserat, det vill säga att de funktioner som en användaren inte behöver (eller är auktoriserad att använda) skalas bort.

Systemet för projektorienterad utveckling eller produktion med tuffa krav

Hybron Nova är till för dig med projektorienterad produktutveckling, logistik och/eller produktion där kalkyleringarna kan vara komplexa, många parametrar är okända och behovet av förändringar kan bli omfattande under produktionens gång. Hybron Nova har en kraftfull hantering av dokument, en mycket hög spårbarhet och en revisionshantering som gör att du vet varför och när ändringar genomförts, samt vad de har resulterat i för ekonomiska konsekvenser. Hybron Nova skapar enkelt en överblick över produktion, material och ekonomi genom mycket lättillgänglig information som specificerar vad som behöver köpas in eller produceras i varje projekt och när. Alla ändringar som görs i projektet loggas för exakt spårbarhet. Med Hybron Nova kan du även enkelt och automatiskt hantera delfakturor.

Under många år har systemet varit mycket starkt inom tillverkningsindustrin, dessutom uppfyller Hybron Nova alla de tuffa krav som finns inom både life science-sektorn och flygindustrin. Systemet har t.ex. funktionalitet specifikt utformad för life science-sektorn som möjliggör lothantering och säkerställer en mycket hög spårbarhet i flera dimensioner. Systemet uppfyller alla krav ifrån US Food and Drug Administration (FDA).

Översikt

 • Webbaserat, kräver ingen installation
 • Processorienterat
 • Uppfyller tuffa industrikrav
 • Modulärt och skalbart
 • Visualiserar era processflöden
 • Användarvänligt, kort inlärningstid
 • Rollbaserat
 • Mycket enkelt att integrera med andra/befintliga system
 • Flerföretagshantering
 • Låga driftskostnader
 • Snabb support
 • Autogenererade mail vid avvikande händelser
 • Revisionshantering
 • Stabil och driftsäker miljö
 • Snabb och säker beredning

Funktioner


Beredning

 • Produktstruktur
 • Produktionsstyrning
 • Kalkylering
 • Variantstyrning
 • Laserberedning med skärfiler
 • Dokumenthantering – PDM

Inköp

 • Inköpsavtal med staffling
 • Köpförslag
 • Inköpsorder
 • VMI
 • Avrop
 • Ankomstkontroll
 • Leverantörsfakturering
 • Legeringstillägg
 • Påslagshantering
 • Omkostnadsprodukter
 • Legotjänster
 • Leverantörsanvändare
 • Leveransbevakning

Försäljning

 • Säljavtal
 • Offert
 • Order
 • Fakturering inkl. delfakturering
 • Variantstyrning
 • Legeringstillägg
 • Påslagshantering
 • Omkostnadsprodukter

Produktion

 • Planering med kapacitetstak
 • Flaskhalsplanering
 • Behovsberäkning
 • Arbetsrapportering
 • För- och efterkalkyler
 • Tillverkningsförslag
 • Lager
 • Laserberedning
 • Legotjänster
 • Allokering av material

Projekt

 • Projektstyrning
 • Projektplanering
 • Projektrapportering
 • Ekonomisk uppföljning

Kvalitet

 • Spårbarhet
 • Dokumenthantering
 • Avvikelsehantering
 • Revisionshantering

Ekonomi

 • Internredovisning
 • Närvaro-/frånvarohantering
 • Fakturering med delfakturering
 • Leverantörsfakturering
 • Lagervärdering