HybronMPS

HybronMPS är ett material- och produktionsstyrningssystem (MPS-system) som framförallt riktar sig till mindre tillverkande företag. HybronMPS går snabbt att implementera och är ett lämpligt alternativ för företag inom många branscher, speciellt om ni är ett företag i tillväxt som hanterar kundorderstyrd produktion. HybronMPS finns för Windows- och MacOS X-miljö.

Kostnadseffektivt och enkelt att integrera

HybronMPS är modulbaserat vilket betyder att det är skalbart och kan växa med verksamheten efter hand. Detta gör så att ni slipper onödiga kostnader till följd av standardiserade paketlösningar, istället skräddarsyr vi en påbyggbar lösning med de funktioner som skapar värde för er verksamhet just nu.

Till följd av Info Structs långa erfarenhet av modulbaserade system går det utmärkt att integrera HybronMPS med ert ekonomisystem eller andra delsystem som används i verksamheten. Vi tycker nämligen att det är viktigt att erbjuda er möjligheten att själv välja de delsystem som passar er verksamhet bäst, samtidigt som vi står för en stabil och stark integration.

Flexibelt och undanröjer dubbelarbete

För att kunna möta era specifika behov ingår givetvis en av marknadens mest kraftfulla rapportgeneratorer där era behov styr vilka rapporter som skapas. HybronMPS innehåller även ett integrerat kalkylsystem och möjlighet för er att själv designa era utskrifter.

Web Service (SOAP), AJAX, ODBC-funktionalitet och XML gör det dessutom enkelt att ansluta Microsoft Office eller andra produkter till HybronMPS, detta gör att ni slipper dubbelarbete och endast har ett system att uppdatera.

Ett antal tilläggsmoduler finns för att utöka funktionaliteten, se lista till höger.

Funktioner


 • Produktstruktur med dokumentstyrning och ändringslogg
 • Beredning
 • Kalkylering
 • Offert
 • Leveransplan
 • Order
 • Produktion
 • Inköp med leveransplan
 • Lager med spårbarhet
 • LEAN
 • Grafisk produktionsplanering
 • Internredovisning enligt 48-metoden

Tilläggsmoduler


 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Leverantörsfakturering
 • Leverantörsreskontra
 • Reklamationshantering
 • Avvikelsehantering
 • Kommunikation PDM och CAD
 • Extern offertmodul
 • CRM/Säljstöd
 • Tid- och arbetsrapportering (HybronTID)
 • EDI

Systemkrav

Version 11

Server: Windows Server 2019/2016/Win 2008 R2. MacOS X 10.8.5/10.9.6.

Klient: Window 10/8.1/7 SP1. MacOS X 10.8.5/10.9.6.

Version 10

Server: Win 2008 R2 SP1, Win 2012, Win 2012 R2, samtliga 64-bit. MacOSX 10.7.5, 10.8.5, 10.9.5, 10.10.

Klient: Win7 SP1, Win8.x, samtliga 64-bit. MacOSX 10.7.5, 10.8.5, 10.9.5, 10.10.