ECI Nova

Effektivt MPS-system för produktutveckling och företag inom tillverkningsindustrin.

eci - hybronnova logotype

För företag som sätter kvalitet först

Nova är en komplett webbaserad ERP-lösning för alla kundorder- och/eller projektorienterade verksamheter, speciellt utvecklad för produktionsverksamheter med höga krav på kvalitet i alla led. I denna lösning får du stöd hela vägen från produktutveckling till finansiering och får enkel överblick över produktion, material och ekonomi genom högtillgänglig information som anger vad som ska köpas in eller produceras i varje enskilt projekt och när. Alla ändringar som görs i projektet loggas för korrekt spårbarhet. Nova hjälper dig att visualisera dina processer samt att säkerställa kvaliteten genom hela leveranskedjan.

Systemet har under många år varit mycket starkt inom produktionsindustrin, dessutom uppfyller Hybron Nova alla tuffa krav som finns inom både life science-sektorn och flygindustrin. Systemet har t.ex. funktionalitet speciellt utvecklad för life science-sektorn som möjliggör batchhantering och säkerställer mycket hög spårbarhet i flera dimensioner. Systemet uppfyller alla krav från US Food and Drug Administration (FDA)

Lösningen är byggd för att vara integrerbar och skalbar, så att ERP kan växa med verksamheten över tid.

Maskin verksam inom Medtech-industrin

Upptäck möjligheterna för din verksamhet

Kontakta oss