Cookies & Integritetspolicy

Denna webbplats anger när och hur vi använder dina personuppgifter.

Vilka vi är

Vi är ECI Software Solutions Europe Holdings Limited med adress Eden House, Whisby Road, Lincoln, Lincolnshire, Storbritannien LN6 3DG. Vi är registrerade i England och Wales med följande organisationsnummer 05921693.

Denna integritetspolicy gäller för ECI Software Solutions Europe Holdings Limiteds närstående europeiska och brittiska bolag och alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” eller ”ECI” hänvisar till ECI:s närstående bolag belägna i Storbritannien och/eller Europa.

Vår adress i Sverige är: Olof Palmes Gata 29, 111 22 Stockholm.

ECI Software Solutions är ett internationellt företag och del av en koncern. Vi använder våra olika koncernbolag för att leverera våra tjänster, och kommer att dela dina personuppgifter mellan våra koncernbolag för att säkerställa att vi kan erbjuda de tjänster du har efterfrågat. Uppgifter om våra olika lokala kontor och vårt huvudkontor hittar du här.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, inbegripet eventuella förfrågningar om att utöva dina lagliga rättigheter, kommer du lättast i kontakt med
oss ​​genom att använda följande e-postadress: europe-privacy@ecisolutions.com

Om du befinner dig utanför Europa kan du hitta vår globala integritetspolicy här.

Integritetspolicy

Hur använder vi din data?

När du köper och använder vår programvara

När du köper och använder vår programvara kommer vi att använda dina personuppgifter för att slutföra köpet och tillhandahålla tjänsterna. De uppgifter vi samlar in kommer att inkludera namn, företagsnamn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och bransch.

För att genomföra köpet delar vi dina personuppgifter med de underleverantörer som är involverade i köpprocessen, såsom betalningsleverantörer samt kreditupplysningsföretag som vi använder för att bedöma bedrägeri-, kredit- och/eller säkerhetsrisker. Vi behöver behandla dina personuppgifter på detta sätt för att kunna ingå och fullgöra avtalet för den programvara du har köpt av oss.

När du deltar i ett av våra branschevenemang
När du deltar i ett av våra evenemang (såsom mässa, kundkonferens eller annat marknadsföringsevenemang som sponsras av oss eller där vi på annat sätt
närvarar), kommer vi att samla in följande information från dig: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, bransch och betalningsuppgifter. Om du redan är kund och registrerar dig för att delta i ett event, kommer vi att använda de kunduppgifter som vi redan registrerat avseende dig för att bekräfta din bokning. Vi behöver använda dina personuppgifter på detta sätt för att slutföra beställningsavtalet mellan oss.

Vi tillhandahåller en deltagarlista till organisationer och andra individer som önskar delta i våra evenemang. Vi gör detta för att våra evenemang är en användbar möjlighet för nätverkande och för att vi har en uppriktig önskan om att hjälpa till att bygga och utveckla vår kundgemenskap. Emellanåt fotograferar och filmar vi även våra evenemang. Du kan invända mot att vi använder din information på detta sätt genom att kontakta oss via den här
e-postadressen: europe-privacy@ecisolutions.com, eller genom att följa de instruktioner som ges vid evenemanget.

När du kontaktar oss
När du kontaktar oss angående allmänna frågor kommer vi att hantera dina personuppgifter (namn, kontaktuppgifter och övriga uppgifter du lämnar till oss) för att kunna erbjuda de tjänster du efterfrågat. Så kan vara fallet när du ber oss tillhandahålla mer information om vår verksamhet i allmänhet, eller för att förklara funktionaliteten hos specifika mjukvaruprodukter.

Utöver vad som anges nedan, är det utifrån vår uppriktiga önskan om att erbjuda dig kundservice med hög standard som vi hanterar dina personuppgifter på detta sätt. Om du ringer oss för att du är kund och supporttjänster ingår i ditt avtal med oss, behöver vi använder dina personuppgifter på detta sätt för att kunna fullfölja avtalet mellan oss.

Vårt förhållningssätt till marknadsföring
Det här avsnittet gäller om du har valt att ta emot marknadsföringskommunikation (såsom e-post) från oss, eller om vi tror att du är intresserad av vår programvara och du inte har valt bort vår marknadskommunikation. Vi använder datamäklare för att identifiera företag som sannolikt är intresserade av vår programvara.

Vi kommer att hantera dina personuppgifter (såsom namn, e-postadress, postadress och telefonnummer) för att förse dig med marknadsföringskommunikation i enlighet med eventuella preferenser som du meddelat oss om.

När vi skickar dig e-postmarknadsföring för att du har valt att ta emot det, förlitar vi oss på ditt samtycke att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Om du inte har samtyckt till att ta emot marknadsföringsmaterial och vi skickar dig marknadsföring via e-post, gör vi det på grund av vår önskan om att marknadsföra vår verksamhet. Varje e-postmeddelande vi skickar dig i marknadsföringssyfte kommer också att innehålla instruktioner om hur du kan avregistrera dig från att motta sådana.

Du är inte skyldig att förse oss med dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas på detta sätt genom att kontakta oss via e-post till europe-privacy@ecisolutions.com eller, när relevant, genom att följa avregistreringslänken som visas i varje marknadskommunikation du får från oss.

När du använder våra mobilappar
När du använder våra mobilapplikationer kommer vi – om du samtycker – att registrera din platsinformation vilket låter dig kartlägga servicesamtal och teknisk aktivitet, i tillägg till att kartlägga tjänsternas tillgänglighet. Vi samlar också in information om hur mobilapplikationerna används, såsom sökmönster, sökresultat och förslag i apparna när du använder dessa. Vi behandlar denna data baserat på vår uppriktiga önskan att förstå hur våra mobilappar används och att förbättra dem. Vi samlar in och anonymiserar även denna data för att kontinuerligt förbättra våra appar och bättre förstå hur de används.

För att göra vår hemsida bättre
Vi använder också dina personuppgifter för att ge dig en mer effektiv användarupplevelse (till exempel genom att visa dig mjukvaruprodukter som vi tror att du kan vara intresserad av).

Vår användning av din information på detta sätt innebär att vår webbplats kommer att vara mer skräddarsydd för dig, och att innehållet du ser på vår webbplats kan skilja sig från vad någon annan som besöker samma webbplats med en annan historik eller surfvanor ser. Vi delar också din aggregerade, anonyma data med tredje parts analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats.

Vi kommer också att använda din personliga information i syfte att göra vår webbplats säkrare och för att administrera vår webbplats samt för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningssyfte.

Vi behandlar dina uppgifter av denna anledning då vi har en uppriktig önskan om att ge dig den bästa användarupplevelsen vi kan och för att säkerställa att vår webbplats är säker. Du kan hindra oss från att använda din personliga information på detta sätt genom att använda ”spåra inte”-funktionen i din webbläsare. Om du aktiverar ”spåra inte”-funktionen kan vår webbplats vara mindre anpassad utifrån dina behov och preferenser.

Om vår verksamhet säljs

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till en tredje part om vår verksamhet eller dess tillgångar förvärvas av någon annan. I så fall kommer de personuppgifter som vi har att överföras till köparen. Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål då vi har en uppriktig önskan om att säkerställa att köparen kan fortsätta bedriva vår verksamhet. I vissa fall kan vi också behöva dela dina personuppgifter om vi enligt lag är skyldiga att uppge eller dela dessa.

Hur är det med teknisk information och analyser?
När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in följande information:

 • teknisk information, inklusive Internet Protocol (IP)-adress som används för att ansluta din dator till Internet, inloggningsinformation, operativsystem, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, webbläsarplugintyper och versioner, skärmupplösning, operativsystem och plattform; och
 • information om ditt besök, inklusive fullständiga webbadresser, klickflöde till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), webbplatsens svarstider, nedladdningsfel, besökslängd på vissa sidor, information om interaktion på webbplatsen (såsom scrollning, klick) och metoder som används för att lämna webbplatsen samt alla telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer.

Vi har också ett nära samarbete med tredje parts annonsnätverk, analysleverantörer, hosting-leverantörer och sökinformationsleverantörer, från vilka vi också kan få generellt aggregerad och anonymiserad information om dig. Vi kommer att kombinera informationen du ger oss med information vi samlar in om dig.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår
webbplats och gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats. För mer information, inklusive vilka cookies som finns på vår webbplats, läs vår cookiepolicy som finns här.

Var lagras min data?
Vi, våra koncernbolag och många av våra tredjepartspartners är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket innebr att vår och deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES.

När vi överför din personliga information utanför EES, säkerställer vi att den skyddas genom att se till att minst en av följande säkerhetsåtgärder används:

 • Säkerställande om att överföring av din personliga information sker till ett land som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen.
 • Säkerställande om att användning av specifika avtal godkända av EU-kommissionen ger dina personuppgifter samma skydd som de har inom EES.

Där personuppgifter tillhörande EES-medborgare överförs mellan våra koncernbolag använder vi EU:s standardavtalsklausuler (”SCC”) för att säkerställa att informationen är skyddad. Du kan begära en kopia av standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss via vår e-postadress:
europe-privacy@ecisolutions.com.

För att hålla denna integritetspolicy så kort och lättförståelig som möjligt har vi inte angett specifikt vilka situationer som leder till användningen av dessa skyddsåtgärder. Du kan kontakta oss för mer information om hur vi skyddar specifika överföringar av dina uppgifter. All information som du lämnar till oss lagras i våra säkra servrar eller som tillhör våra tredjepartsleverantörer av datalagring.

Hur länge bevarar vi dina uppgifter?
Om du är kund kommer vi att behålla dina uppgifter åtminstone så länge du är kund, för att säkerställa att vi kan hjälpa dig om du har frågor, återkoppling eller utmaningar relaterade till vår programvara eller om juridiska frågor uppkommer.

Om vi ​​har behandlat dina personuppgifter av annan anledning (till exempel när du har kontaktat oss med en initial förfrågan angående vår programvara) kommer vi bara att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi samlat in dessa, inklusive för att uppfylla alla juridiska, redovisningsmässiga eller andra skyldigheter.

Vi har ingen bestämd tidsperiod som anger lämplig lagringstid för de personuppgifter vi insamlat, men vi tar hänsyn till olika faktorer. Vi beaktar särskilt mängden av personuppgifter, dess art och känslighet, risken för skada vid obehörig användning eller utlämnande av personuppgifterna, skälen till vår behandling av dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt samt vilka lagkrav som gäller.

I vissa fall kan vi anonymisera dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig för användning av dessa för forskning eller statistiska ändamål. I sådant fall kan vi använda den information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

Mina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen?
Du har ett flertal ytterligare rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen, inbegripet rätten att:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • korrigera ofullständig eller felaktig uppgifter vi har om dig
 • be oss radera de personuppgifter vi har om dig
 • be oss att begränsa vår hantering av dina personuppgifter
 • be oss att överföra dina personuppgifter till en tredje part
 • invända mot hur vi använder dina personuppgifter
 • återkalla ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter (i de delar vi efterfrågat samtycke för att behandla dina personuppgifter)

Personuppgiftslagstiftningen är ofta komplicerad och om du kan utöva dessa rättigheter eller inte beror ibland på vilken typ av personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi använder dem. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på europe-privacy@ecisolutions.com.

Du har alltid rätt att inkomma med klagomål om hur dina personuppgifter behandlas till oss eller dataskyddsmyndigheten i det land du befinner dig. Om du befinner dig i EU kan du klicka här för att hitta din dataskyddsmyndighet.

Vad gäller för webbplatser vi länkar till?
Vår webbplats länkar dig till olika andra webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser eller använder deras tjänster, vänligen notera att du har lämnat vår webbplats och att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer. Vi är inte ansvariga och tar inget ansvar för någon form av risk förknippad med sådana policyer eller webbplatser. Vänligen kontrollera deras policyer innan du tillhandahåller personlig information till dessa webbplatser.

När kommer vi att ändra vår sekretesspolicy?
Eventuella ändringar av integritetspolicyn som vi gör i framtiden kommer att publiceras på denna sida och – om lämpligt – kommer du också meddelas därom via e-post eller post. Vänligen kontrollera regelbundet om det skett eventuella uppdateringar eller ändringar av vår integritetspolicy.

Hur du kontaktar oss för att lämna feedback? Vi har arbetat hårt för att skapa denna korta integritetspolicy som tydligt förklarar hur dina personuppgifter behandlas. Din feedback och förslag avseende denna integritetspolicy är mycket välkommet. Om du känner att vi har förbisett viktiga perspektiv eller använt ett språk som du tror att vi skulle kunna förbättra, vänligen meddela oss genom att kontakta oss via vår e-postadress europe-privacy@ecisolutions.com.

Denna integritetspolicy blev senast uppdaterad den 1 december 2022.