CRM

Vår modul for CRM inneholder all funksjonalitet som forventes av et moderne CRM-system.

Et moderne CRM-system

Løsningen har kunder, leverandør, samarbeidspartner eller annen gruppering av det vi kaller en aktør. En aktør kan være både kunde og leverandør. I kundebildet har brukeren god oversikt over kontaktpersoner, aktiviteter, oppgaver og all dokumentasjon som er gjort for aktøren. Det finnes en rekke muligheter for å gruppere kunden etter deres behov. Det er også en god oversikt over hvilke produkter kunden har og hva de har kjøpt tidligere. Det er enkelt å få oversikt for å kunne drive krysssalg. Med riktig integrasjon mot økonomisystemet vil det være gode oversikter over alle fakturaer som sendes til kunden og hvilke som er utestående.

close up on hands working in production with yellow gloves

Det er mulig å bygge opp egen arbeidsflyt for salgsprosessen, slik at selgere følger riktig metodikk og at det er enkelt for salgsemner å ha oversikt over alle utestående aktiviteter og over aktiviteter gjennomført etter frister. Selgere har god oversikt over sine kunder, fremragende tilbud og andre aktiviteter. Vår prosjektmodul kan kobles til aktøren der alle aktiviteter i prosjektet viser om det er oppgaver, produksjonsordrer, bestillinger eller andre oppgaver. Det er enkelt for selger eller prosjektleder å følge med på prosjektene. Det er også mulig å få en oversikt over prosjektplanen som et diagram. Den samme planen kan vise de ulike produksjonsordrene slik at selger enkelt kan følge produksjonen og hvordan de ulike ordrene følger planen.

two coworkers wearing vests and helmets during production

Hva våre kunder sier

Vi har brukt MyProduction i over 10 år og vi har sett at deres fleksibilitet har gjort at vi kan utvikle oss videre ganske enkelt med nye produkter. Systemet er lett å sette opp. Vi ser også at utviklingsdelen deres er veldig sterk og vi ser at nye deler av systemet deres vil vi få bruk for fremover.
Vidar Gundrosen, produksjonssjef, Høiax AS

Vidar Gundrosen

Production Manager, Høiax Systems

Vi har kontroll og oversikt over alle kostnader i våre produksjoner. Både kostnadene for prosessen og materialene som er i bruk. Vi ønsker å samle alt i ett system. Da har vår operatør som jobber på den ene delen tilgang til alt han trenger.
Rolf Schjølberg - Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Site Manager, Røros Produkter

Kom i gang!

Enkel å skifte, enkel å implementere og enkel å tilpasse til dine behov.

Book et møte