Behovsberegning

Bedre kalkyler gir ikke bare økt fortjeneste, det er også bra for miljøet.

Funksjonsrik behovsberegning og en sterk logistikk modul

Produksjonsbedrifter har et stort behov for alltid å ha riktig råvarer og kapasitet tilgjengelig. Vi har derfor fokusert på å lage en funksjonsrik behovsberegning og en sterk logistikk modul. Vår behovsberegning tar utgangspunkt i Netto eller Brutto beregning for å finne behovet. Det kan gjøres beregning ut ifra minimumsbeholdning, prognose eller budsjett, tilbud eller ordre eller en kombinasjon av disse. Kjøres behovet ut fra en av disse metodene, så vil totalbehovet kommer opp. Det er mulig å selektere på prosjekt, avdeling eller andre grupperinger. Det kan selekteres på leverandør, utvalgte leverandører eller leverandør grupper. Og/eller selektere på ulike produktgrupper. Resultatet kan igjen selekteres på produksjon, innkjøps behov. Du vil ha full oversikt over behovet, hva du har på lager, hva som forventes å komme inn og når, samt hva som ligger i avgang. Det er store muligheter for å gjøre simulering for å optimalisere innkjøpet. Det er enkelt å bytte til alternativ leverandør for å sjekke leveringstid/ pris hos ulike leverandører.

close up hands holding an ipad looking over production

Når behovsberegning er kjørt kan man velge å slå sammen alle like produkter til en innkjøpsordrelinje eller om man ønsker å splitte innkjøpsordren i mange innkjøpsordrelinjer med forskjellige leveringsdatoer. Det er mulig å sette opp ulike faser på innkjøpet slik at en overordnet kan godkjenne innkjøp om ulike kriterier som verdi på innkjøpsordren. For de kunder som produserer komponenter eller halvfabrikata som går inn i mange ulike produkter, og om ønsker å produsere disse til lager kan disse minimums styres. Om du ønsker å minimumsstyre et halvfabrikata, så kan systemet settes opp til at det automatisk genereres en produksjonsordre med det serieantallet som er mest optimalt når minimumsnivå er nådd.

man looking on a computer screen during production

Hva kundene våre sier

Vi har brukt MyProduction i over 10 år og vi har sett at deres fleksibilitet har gjort at vi kan utvikle oss videre ganske enkelt med nye produkter. Systemet er lett å sette opp. Vi ser også at utviklingsdelen deres er veldig sterk og vi ser at nye deler av systemet deres vil vi få bruk for fremover.
Vidar Gundrosen, produksjonssjef, Høiax AS

Vidar Gundrosen

Production Manager, Høiax Systems

Vi har kontroll og oversikt over alle kostnader i våre produksjoner. Både kostnadene for prosessen og materialene som er i bruk. Vi ønsker å samle alt i ett system. Da har vår operatør som jobber på den ene delen tilgang til alt han trenger.
Rolf Schjølberg - Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Site Manager, Røros Produkter

Kom i gang!

Enkel å skifte, enkel å implementere og enkel å tilpasse til dine behov.

Book et møte