Kalkyle

Du kan se en oversikt over alle ulike typer kostnader for et simulert produsert kvantum. Eller du kan velge å se en strukturert kalkyle som gir en visuell oversikt over alle produksjonsnivåer.

Få full oversikt og få kontroll

Utregning av korrekte kalkyler er avgjørende for å få kontroll på hele prosessen fra planlegging og prising til levering. Vi har nå markedets mest komplette løsning for kalkyle. Den tar høyde for råvarene, operasjonene som skal gjøres, maskinkostnader, operatørkostnader og alle andre spesifikke kostnader.  Vi bygger kalkylen med en strukturartikkel hvor stykklisten  består av mellomvarer og råvarer. Vi har ubegrenset med nivåer om gjør at systemet kan tilpasses enhver produksjon.  Vi vet at det benyttes mange forskjellige metoder for å kalkulere og vi kan ivareta alle variantene slik at det blir enkelt for deg å ta i bruk vår løsning.  Vi kan hente grunndata fra konstruksjon ved ferdig integrasjon fra PDM systemer, vi kan hente grunndata fra Excel eller andre filformater. Du kan enkelt kopiere tidligere kalkyler og gjøre kun endringer ved nye produksjoner. Du kan bygge mal-kalkyler som letter ditt arbeid med kalkuleringer. Vi har bygget inn mulighet for å bygge maler for ruter. Det betyr at om dere har definert ulike ruter som maler er det svært raskt å bygge en kalkyle. Ved å importere stykk-listen, sette på en mal rute, så er kalkylen klar.

work leaders during production calculating needs

En kalkyle i vårt system bygges opp ved å sette opp en struktur artikkel og så sette opp mellomvarer og råvarer. Du kan ha ulik råvarekost fra ulike leverandører hvor du også kan legge inn ulike påslag. Råvarekost hentes fra artikkel eller importeres fra Excel. Kost kan overstyres på hvert materiale. I tillegg kan du enkelt legge inn materialfaktorer som for eksempel et påslag for hvert material, eller lage en samlefaktor for alle materialer.  Maskinkostnader beregnes ved å legge inn operasjon i tid med pris og påslag. Vi kan angi både kost og pris pr time på hver operasjon. Vi kan legge inn forskjellige type tider som for eksempel innstillings tid, syklustid eller omstillingstid. Du kan legge operatørtid i prosent pr operasjon og du kan ha forskjellig pris på forskjellige operatører. 

a man controlling things on a computer during production

Du kan definere og legge inn egenskaper på operasjonen i forhold til resursens egenskap. På den måten kan en person både være en resurs og operatør. Vi kan legge inn kompetansematriser for å få riktig operatør på riktig resurs. Vi kan legge inn parallell oppstart og slakk på operasjoner slik at man får korrekt gjennomløpstid i planleggingen  Når kalkylen er lagt inn så kan du velge å få se den på forskjellige måter. Vi har 3 typer kalkyler: Produksjonskalkyle, tilbudskalkyle og emballasje kalkyle – men du kan enkelt skreddersy dine kalkyler til hver produksjon. Du kan se en oversikt over alle ulike typer kostnader ved et simulert antall produsert. Eller du kan velge å få se en strukturert kalkyle som gir en visuell oversikt over alle nivåer i  produksjonen.

up close on a machine in the mechanics industry

Hva kundene våre sier

Vi har brukt MyProduction i over 10 år og vi har sett at deres fleksibilitet har gjort at vi kan utvikle oss videre ganske enkelt med nye produkter. Systemet er lett å sette opp. Vi ser også at utviklingsdelen deres er veldig sterk og vi ser at nye deler av systemet deres vil vi få bruk for fremover.
Vidar Gundrosen, produksjonssjef, Høiax AS

Vidar Gundrosen

Production Manager, Høiax Systems

Vi har kontroll og oversikt over alle kostnader i våre produksjoner. Både kostnadene for prosessen og materialene som er i bruk. Vi ønsker å samle alt i ett system. Da har vår operatør som jobber på den ene delen tilgang til alt han trenger.
Rolf Schjølberg - Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Site Manager, Røros Produkter

Tilknyttede funksjoner

Avvik & QA

Systemet gir store muligheter for å rapportere og kjøre statistikk på de ulike kvalitetskodene og har full støtte for avvik og kvalitetsstyring.

Etterkalkyle

Å gjøre solide postberegninger vil hjelpe deg med å rette feilberegninger og justere hele beregningsprosessen mot en presis og robust løsning.

Logistikk

Vår logistikkmodul inneholder ulike lag med multi-lokasjon. Den har både faste og flytende plasseringer. Det er også mulig å bygge opp forskjellige lag som separate lag eller i et lag-tre med ubegrensede nivåer.

Kom i gang!

Enkel å skifte, enkel å implementere og enkel å tilpasse til dine behov.

Book et møte