Avvik & QA

Systemet gir store muligheter for å rapportere og kjøre statistikk på de ulike kvalitetskodene.

Avvik

MyProduction har full støtte for avvik og kvalitetsstyring. Alle typer avvik fra organisasjonen vil bli registrert i et system. Løsningen er rollebasert og avhengig av hvilken rolle du har vil de ulike rollene ha ulik tilgang til systemet. Du setter opp arbeidsflyten selv og aktiviteter og oppgaver vil bli tildelt ulike personer. Det er enkelt og oversiktlig å se status på et avvik og hvor det er i prosessen. Du definerer selv kategorier, risikovurdering og ROT-årsak. Alle avvik kan knyttes til kunde, leverandør, ordre, prosjekt, produkt eller andre grupperinger du ønsker.

man standing by a screen analyzing during production

QA

Det er mulig i systemet å sette opp ulike prosesser for arbeidsflyt. Disse arbeidsflytene er knyttet til aktivitetene eller oppgavene som krever kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll kan knyttes til batch, serienummer, artikkel, leverandør og kunde. Det er også mulig å knytte kvalitetskontroll til en kombinasjon av disse områdene. Hensikten med å ha kvalitetskontroller er å sikre at leverandøren leverer riktig kvalitet, at produktene produseres med riktig kvalitet, og at kundene får den kvaliteten de forventer. Kvalitetskoder kan settes opp som en prosess med ulike statuser. Eller bare med forskjellige kvalitetskoder som blokkert, begrenset eller frigitt. Årsaken til statusen eller andre kommentarer kan registreres på hver status.

computer screens i a production environment

Hva våre kunder sier

Vi har brukt MyProduction i over 10 år og vi har sett at deres fleksibilitet har gjort at vi kan utvikle oss videre ganske enkelt med nye produkter. Systemet er lett å sette opp. Vi ser også at utviklingsdelen deres er veldig sterk og vi ser at nye deler av systemet deres vil vi få bruk for fremover.
Vidar Gundrosen, produksjonssjef, Høiax AS

Vidar Gundrosen

Production Manager, Høiax Systems

Vi har kontroll og oversikt over alle kostnader i våre produksjoner. Både kostnadene for prosessen og materialene som er i bruk. Vi ønsker å samle alt i ett system. Da har vår operatør som jobber på den ene delen tilgang til alt han trenger.
Rolf Schjølberg - Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Site Manager, Røros Produkter

Kom i gang!

Enkel å skifte, enkel å implementere og enkel å tilpasse til dine behov.

Book et møte