Dokumenthåndtering

Sporing er helt avhengig av en god løsning for dokumenthåndtering, derfor har vi valgt å lage løsningen med et godt samspill mellom dokumentasjon og sporing.

God funksjonalitet for dokumentasjon og sporing

Løsningen har god funksjonalitet for dokumentasjon og sporing. Sporing er helt avhengig av at det er en god løsning for dokumenthåndtering, derfor har vi valgt å lage løsningen med godt samspill mellom dokumentasjon og sporing. Vår dokumentasjonsmodul gir deg mulighet til å benytte alle mulige dokumenttyper om det blir produsert i Office 365, konstruksjonssystem eller annet programvare. Det er enkelt å fra dokumenter inn i løsningen. Det er også mulig å benytte andre lagringsmuligheter for dokumenter f.eks. SharePoint. Dokumenter kan kobles til de deler av systemet dere ønsker. Det kan være på en kunde, ordre, produkt, produksjon, prosjekt eller annen gruppe. Om dere ønsker å lage en MRB og knytte dokumentene opp mot prosjektinndelingen i MRP så er det enkelt. Systemet har en stor del automatikk som gjøre at dokumentasjon i forbindelse med sporing automatisk blir knyttet opp til MRB og de andre delene av løsningen som nevnt.

two coworkers looking on a computer during production

Vi har versjonshåndtering i vår løsning slik at når en konstruktør gjøre endring på en tegning, så vil operatøren automatisk ha den siste oppdaterte tegning og annen oppdatert dokumentasjon. Det kan sette opp arbeidsflyt for godkjenning av dokumenter og det er enkelt å gå tilbake på de enkelte versjonene. Vi har stort fokus på at operatøren skal kunne stå på sin maskin og kommunisere med alle i organisasjonen uten å måtte gå fra maskinen. Vi har derfor en funksjon der han kan chatte eller legge en kommentar til andre operatører, formenn, konstruktør, eller andre det er behov for å kommunisere med. Operatøren kan legge en kommentar til neste operasjon eller til en operasjon som er senere i ruten. Er det behov for å ta bilde og legge ved er det mulig å gjøre det fra den enheten du benytter. Dette blir også en del av dokumentasjonen i løsningen.

man sitting by a computer looking focused

Operatøren får tilgang til all dokumentasjon på sin produksjonsterminal. Det kan være tegning instrukser, sertifikater eller annen dokumentasjon. Operatøren kan også skape dokumentasjon gjennom sin arbeidsdag. Det kan være sjekklister, måleskjema, sertifikater eller annen dokumentasjon for å dokumentere oppgaver som er utført. Verdiene blir lagt inn som metadata og kan tas ut som dokumentasjon i etter tid. Det vil også være mulig å lage integrasjoner mot andre systemer, slik at dokumentasjon kan skapes fra andre systemer. Vi har også full sporing i løsningen. Vi har sporing på serienummer og batchnummer. Er det krav til sporing, så vil ikke operatøren kunne avslutte sin operasjon uten å fortelle hvilket serienummer/batchnummer han har benyttet. Det er også mulig å spore på operatør og dokumentere operatørens kompetanse. F.eks. så vil et spesielt krav til sveisesertifikat bety at kun de sveiserne med riktig sertifikat og kompetanse få tildelt oppgaven. Og den sveiseren som utfører oppgaven vil da få sitt sertifikat automatisk lagt inn i prosjektdokumentasjon.

up close on a machine in production
Vi har brukt MyProduction i over 10 år og vi har sett at deres fleksibilitet har gjort at vi kan utvikle oss videre ganske enkelt med nye produkter. Systemet er lett å sette opp. Vi ser også at utviklingsdelen deres er veldig sterk og vi ser at nye deler av systemet deres vil vi få bruk for fremover.
Vidar Gundrosen, produksjonssjef, Høiax AS

Vidar Gundrosen

Production Manager, Høiax Systems

Vi har kontroll og oversikt over alle kostnader i våre produksjoner. Både kostnadene for prosessen og materialene som er i bruk. Vi ønsker å samle alt i ett system. Da har vår operatør som jobber på den ene delen tilgang til alt han trenger.
Rolf Schjølberg - Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Site Manager, Røros Produkter

Kom i gang!

Enkel å skifte, enkel å implementere og enkel å tilpasse til dine behov.

Book et møte