ECI Nova

Med kvalitet i centrum

For deg som setter kvalitet høyest

Nova er en komplett nettbasert ERP løsning for alle kundeordre- og/eller prosjektorientert virksomheter spesielt utviklet for produksjonsvirksomheter med høye krav til kvalitet i alle ledd. I denne løsningen får man støtte hele veien fra produktutvikling til finans og får enkelt oversikt over produksjon, materialer og økonomi gjennom svært tilgjengelig informasjon som spesifiserer hva som skal kjøpes inn- eller produseres,- i hvert enkelt prosjekt og når. Alle endringer som gjøres i prosjektet logges for nøyaktig sporbarhet. Nova hjelper deg med å visualisere prosessene dine samt kvalitetssikre alle ledd i forsyningskjeden.

Systemet har i mange år vært veldig sterk i produksjonsindustrien, i tillegg oppfyller Hybron Nova alle de tøffe kravene som finnes i både life science-sektoren og romfartsindustrien. Systemet har f.eks. funksjonalitet spesielt utviklet for life science-sektoren som muliggjør partistyring og sikrer svært høy sporbarhet i flere dimensjoner. Systemet oppfyller alle krav fra US Food and Drug Administration (FDA)

Løsningen er bygget for å være integrerbar og skalerbar, slik at ERP kan vokse med virksomheten over tid.

MedTech machine in action

Oppdag mulighetene for din bedrift

Kontakt oss