Hva er en Native-cloud solution og hvor skiller den seg fra andre løsninger

Du har kanskje hørt begrepene; løsning på web, SaaS løsning og skyløsning? Men hva sier det oss egentlig? Dette er begreper som ofte skaper stor forvirring. La oss belyse noen forskjeller, og samtidig gi deg en innsikt i hvilke løsninger som finnes i dagens marked!

Veien fra terminal server til skyløsning

Tiden er dynamisk og dette kan utviklingen bekrefte. Under vil vi gi deg et lite tilbakeblikk på fortiden, og ta deg med inn i fremtiden og vise deg hva det betyr for vår nye skytjeneste.

Løsning via terminal server

De første og gamle windowsløsningene er tunge systemer med en infrastruktur som ikke er tilpasset dagens nett. For å lempe på dette ble det satt opp en terminal server/datamaskin.
Her skjer prosessering av all data, og videre er det kun skjermbilder som blir overført til nettet.

De som er kjent med et slikt system vet hva det betyr å sitte med to ulike skrivebord.

Praktisk resulterer dette i at du kobler deg opp til en annen maskin som står på samme serverpark som din windows løsning, og jobber som om du sitter på samme nett som serveren står i.

Webgrensesnitt på windowsløsninger

Etterhvert som behovet for nettbaserte løsninger viste seg ble det også utviklet teknologi for å lage grensesnitt tilpasset web. Softwareleverandører begynte å lage nye skjermbilder i en annen teknologi, slik at brukere kunne unngå å benytte seg av terminale løsninger. Denne teknologien bygget grensesnittet på nytt hvor brukere kunne benytte systemet fra enheter over nettet.

Hybride skyløsninger

Hvor fremtid møter fortid. Vil det fungere i lengden? De siste årene har softwareselskaper utviklet sine windowsløsninger slik at de skal oppleves som skybasert, men her ligger den gamle teknologien bak og lurer. Etterhvert vil slike løsninger avsløre seg da de ikke er bygget som en fullverdig skyløsning og dette vil gå på bekostning av funksjoner.

Native cloud solution

Hva er Native cloud? Dette er løsninger som virkelig er bygget for skyteknologien. Det betyr at Native cloud-løsningen er utviklet for å møte utfordringer og begrensninger hvor forløpere har feilet. Denne teknologien har kodet inn både fremtid og sikkerhet fra første kodelinje.

Hva betyr dette for brukere?

Vi vet at brukere i dag har høyere forventninger til dagens løsninger enn hva de hadde til de eldre windowsløsningene. Dette er blant annet fordi kompetansenivået til brukere har utviklet seg betraktelig.

I spesifikasjonsfasen legger native cloud til rette for kontinuerlig optimalisering rundt:

  • Oppgradering og ny funksjonalitet
  • Opplæring
  • Automatikk

Gamle løsninger har vist seg dyre og lite bærekraftig mot fremtiden. I en ny Native cloud løsning blir API bygget inn fra starten. Integrasjonen vil derfor være mer tilpasset fremtidens systemer.

Når man ser på denne utviklingen er det ikke vanskelig å forstå hvorfor vi velger å utvikle en ny skyløsning eller Native Cloud løsning, fremfor å videreutvikle vår eksisterende løsning. Dette kommer våre kunder tilgode og vi unngår å gjenta historien hvor vi risikerer utdaterte løsninger etter noen års bruk.

Hvordan blir MyProductions native cloud?

Vårt fremste mål er brukervennlighet, samt å tilby en løsning som inneholder det nyeste teknologien har å by på. Våre kunder skal kunne registrere seg, teste og kjøre løsningen raskt.

Våre kjennetegn er, og skal være:

  • Gode API´er.
  • Minimalt med implementering og opplæring.
  • En plattform som er tilrettelagt for å ta i mot ny teknologi i fremtiden.

API’er

Vi har bygget inn gode API’er slik at integrasjon med andre systemer skal gå knirkefritt. Vi ser fremtiden krever mer integrasjon og ikke minst mot maskiner og IOT, Internet of Things. Kunder vil forvente skreddersøm og spesialløsninger og dette har vi tatt høyde for i vår nye Native cloud løsning.

Implementering og opplæring

Vi har også hatt stort fokus på fleksibilitet i skjermbildene, her er brukeren fri til å endre det meste. Løsningen skal være enkel og klar til bruk uten mye implementering og opplæring. Effektivitet og økt lønnsomhet – det skal være den optimale synergieffekten.

Automatikk og fremtidens teknologi

Vi forventer økt gjenbruk av data for å kunne automatisere fremtiden. Vår løsning er tilrettelagt for dette. Med AI vil vi kunne bruke tidligere operasjoner til å fortelle hvordan kalkylen bør være på et produkt for å optimalisere produksjonen.

Har du noen spørsmål eller trenger veiledning?

Vår anbefaling for året er å kjøpe et system som er tilrettelagt for fremtiden og bygget for sky! Ta kontakt med oss i dag slik at vi sammen kan legge løpet inn i fremtiden.