Full oversikt over systemvegg-produksjon

For Modulvegger Gruppen er det viktig å kunne følge produksjonen fra start til mål, og kunne bruke tall som styringsinformasjon for å maksimere lønnsomhet gjennom hele verdikjeden. Derfor har de valgt MyProduction.

Modulvegger er en ledende aktør innenfor systeminnredninger. Gruppen har eksistert i 39 år og har datterselskaper som både produserer og leverer produkter og tjenester.

  • Vi har norsk produksjon med fabrikk i Åmodt. Og så har vi egne salg og leveranseselskaper i Trondheim, Stavanger, Sarpsborg og Oslo, forteller Kim Ihsak Sandvik, Konsern IT og Operasjons-sjef i Modulvegger Gruppen.

Målgruppen er primært entreprenører og eiendomsbesittere.

Viktig med kompetanse

  • Jeg eier IT-strategien i konsernet. Vi forsøkte først et annet system, men både system og implementeringsprosess fungerte dårlig for oss. Derfor var det veldig viktig å velge et fagsystem og en leverandør som var sterke på det de skal levere. MyProduction har ansatte med lang fartstid og mye kompetanse innen produksjon, forteller Sandvik.

Prosjektet med MyProduction begynte i fjor.

  • Vi er fremdeles i en implementerings- og stabiliseringsfase, da vi ikke har implementert alle moduler enda. Men vi ser nå at det er en positivitet til systemet, og en tro på at vi vil lykkes med å oppfylle målene våre, sier Sandvik.

Prosjektet startet med en full opprydding av grunndata. I tillegg hadde de et forprosjekt der de ble enige om at prosessene i systemet passet deres virksomhet godt.

  • Vi ønsket et system som var så godt at vi kunne ta rutinene fra systemet og gjøre de til våre. Og det fant vi i dette systemet, sier Sandvik.

Det var flere integrasjoner som måtte på plass for å få helt optimal arbeidsflyt.

  • Vi bruker et fagsystem i front som heter Optiwin til å konfigurere våre moduler, og vi bruker Visma Business på økonomi. Alle systemene må spille sammen slik at ordre flyter og håndteres riktig. Ingen systemer har en «sjette sans», så vi må sørge for at de mates med riktige data, sier Sandvik.

Store og viktige gevinster

Gevinsten dersom dette lykkes, er at de da kan følge verdiskapingen helt fra produksjon til det er ferdig satt opp. De kan også følge kostnadsbilde hele veien ut.

  • Spesielt i disse tider hvor markedet og valutakursen svinger, er det veldig viktig for oss å kunne ha totalbilde over kostnadene, slik at vi kan prise riktig og hindre at vi ikke taper på leveranser, sier Sandvik.

Innen sommeren regner Modulvegger med å kunne ta ut gode rapporter som de vil kunne bruke til å optimalisere produksjonen.

  • Vi ser at vi må ha litt flere erfaringstall inn i løsningen. Med gode grunndata kan man for eksempel legge inn en ny valutakurs, se hvilke utslag det gir og gjøre justeringer basert på dette, sier Sandvik.

Det er viktig å ha kontroll for å sikre lønnsomhet gjennom hele verdikjeden.

  • Vi ser nå at markedssituasjonen tilspisser seg og det blir stadig viktigere å ha full kontroll på alle tall. Jeg er veldig glad for at vi er i ferd med å få systemet helt opp, når vi går inn i den tiden vi gjør nå, sier Sandvik.

Oppstartsbistand

I tillegg til å kjøpe systemet, har Modulvegger også kjøpt en del timer av MyProduction.

  • Vi har de fast ute på fabrikken i en utvidet oppstartsfase. Dette er avgjørende for oss da vi ikke har tid til å trene opp mange superbrukere på kort tid, sier Sandvik.

Samarbeidet ute på fabrikken fungerer bra.

  • De som er på fabrikken er veldig fornøyde med konsulentene fra MyProduction, Tom-Egil og Terje. Både konsulentene fra MyProduction, og de som driver fabrikken er tunge fagfolk, ikke noe blåruss, og de jobber godt sammen, avslutter Sandvik.