arka-wide

Fra hjulmaker til storkonsern

Client: ARKA AS

Forretningsområde: Production

Det er dette som er View Software sin sterkeste side: At de er gode til å lytte, at de ser behovene vi har og at de raskt utfører nødvendige endringer. Det er rett og slett veldig positivt! – Rolf Arne Rasmussen

På Os like utenfor Bergen bygges det biler. Det hele startet i 1912 da hjulmaker Andreas Rasmussen etablerte Arka AS. På den tiden kom de første automobilene til landet. Blant rikfolket ble det status å ha den lengste bilen, og Rasmussen ble spesialist i å dele og forlenge karosserier.

I dag driver barnebarna et konsern med et førtitall bedrifter og en omsetning rundt milliarden. Arka AS er spesialist på produksjon og montering av alle typer påbygg for lastebiler og har en egen hydraulisk avdeling for lastebilkraner. De siste årene har Arka brukt View Production system for produktkalkyle, ordre, logistikk og produksjonsplanlegging (mps).

Rolf Arne Rasmussen: – Vi besluttet at konsernet skulle over på Visma økonomisystemer for å kunne konsolidere regnskapene. Det kolliderte med det mps-systemet vi hadde tidligere. Dermed ble det naturlig å bytte til View Software, som var de eneste som kunne gi oss den friheten vi ønsket.

Utfordringen

Med egenproduksjon, import og verksted ønsket Arka et økonomisystem som, kombinert med et mps-system, kunne ta seg av både produksjon og ettermarked. Men noe slikt fantes ikke. Dermed satte Visma og View Software seg ned og tilpasset systemet. Rolf Arne Rasmussen er fornøyd: – Systemet fungerer effektivt og ikke minst, det er stabilt og uten ”bugs” som stopper prosessene.

Ser behovene

En annen utfordring var at Arka har rapporteringer som ikke ligger som standard. View-systemet måtte derfor tilpasses slik at Arka kunne hente ut data i andre plattformer som Excel o.l.
– Det er dette som er View Software sin sterkeste side: At de er gode til å lytte, at de ser behovene vi har og at de raskt utfører nødvendige endringer. Det er rett og slett veldig positivt!