ECI MyProduction Cloud

Ditt MPS system for fremtiden.

Cloud-basert MRP for mindre produksjonsbedrifter

Med vår erfaring og kompetanse, har vi utviklet vårt eget skybaserte MPS-system: MyProduction Cloud. Vi tok med oss den beste funksjonaliteten fra allerede eksisterende kunder og systemer, og lagde en moderne programvare- en løsning født i sky, bygget i sky og driftet i sky. For oss er det viktig at kundene våre blir fremtidssikret. Derfor er MyProduction Cloud en riktig vei å gå for deg som er opptatt av skalerbarhet, integrasjoner og minimalt vedlikehold. Med vår programvare får du systemstøtte i prosessene fra innkjøp til utbetaling, ordre til innbetaling, lagerstyring, logistikk og produksjon i en og samme løsning. Erstatt Excel ark og personavhengige rutiner med en programvare som holder system i dataen din for deg.

Vi ser at stadig flere produksjonsbedrifter opparbeider seg teknisk gjeld. Til forskjell fra eldre løsninger, har vi med MyProduction Cloud fokusert på standardisering og konfigurering heller enn tilpasning av kode. Med beste praksis prosesser og prosedyrer har vi definert det vi mener er optimale arbeidsflyt for produksjonsbedrifter innen spesifikke industrier og mikrovertikaler. Med denne tilnærmingen har vi også automatisert oppgraderinger til nyere versjoner på løpende bånd for alle våre kunder på MyProduction Cloud. Du vil alltid ha tilgang til nyeste funksjonalitet og features. Slik frigjør løsningen både din tid og dine ressurser, slik at bedriften kan sette søkelys på de verdiskapende aktivitetene i stedet for administrasjon.

Løsningen består av en fleksibel metadata drevet plattform og en funksjonell applikasjon hvor alt fra infrastruktur, informasjon og database driftes av ECI. Vi har tatt i bruk moderne teknologi som gjør at alt du måtte ønske av data lagres i skyen og sanntidsdata kan hentes ut eller legges inn via integrasjoner mot tredjepartssystem. MyProduction Cloud gjør din bedrift klar for den fjerde industrielle evolusjon, hvor produksjonsbedrifter i stadig større grad må rette blikket mot tette integrasjoner for å kunne digitalisere sine produksjonslinjer og prosessflyt.

person using machine and sparks are occurring

Oppdag mulighetene for din bedrift

Kontakt oss