Røros Produkter

Røros Produkter er en offensiv og innovativ mekanisk industribedrift som jobber aktivt med å levere smarte løsninger til renhold- og avfallsmarkedet.

MyProduction gir oss kontroll og oversikt over alle kostnader forbundet med hver produksjon. Både kostnaden på prosessen og materialene som er i bruk. Vi ville samle alt i ett system. Da har alle som er involvert i prosessen tilgang på all informasjon hele tiden.

Hvis en operatør trenger en teknisk tegning eller en innstilling på en maskin, når han laserkutter, knekker eller sveiser så har han det. Vi kan også laste opp bilder av hvordan delene skal henges til lakkering eller videofilmer av prosesser. Det er til stor hjelp for operatørene. Alle blir mer selvhjulpne, og de har all kunnskapen de trenger i hele prosessen. Dette er veldig viktig for vår bedrift.

«Hver operatør har tilgang til all informasjon hele tiden. Vi har fullstendig kontroll over alle kostnader i hele produksjonskjeden – både på prosessene og på materialer. Når vi samler alt i ett system har alle full oversikt og den kunnskapen de trenger.»
Rolf Schjølberg - Røros Produkter

Rolf Schjølberg

Produksjonssjef, Røros Produkter