Høiax Systems

Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste produsent av varmtvannsberedere.

Hovedkontor og produksjon ligger også i dag i Fredrikstad. Høiax har også butikker og salgsavdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen.

Høiax benytter MyProduction som vår kjerneprogramvare hvor vi bygger alle komponentene våre. Der har vi strukturen. Legger inn alle resurser, forbruk av tid, komponenter og priser. Når vi har det lagt inn så bruker vi det videre på all produksjon. Vi bruker det også på innkjøp så det henger sammen. En kostnad i produksjonene kan du da se tvers gjennom hele også på innkjøpssiden. Vi har da kontroll på lagerstyring helt ned på komponentnivå.

«Vi har brukt MyProduction i over 10 år og vi har sett at deres fleksibilitet har gjort at vi kan utvikle oss videre ganske enkelt med nye produkter. Systemet er lett å sette opp. Vi ser også at utviklingsdelen deres er veldig sterk og vi ser at nye deler av systemet deres vil vi få bruk for fremover.»
Vidar Gundrosen, produksjonssjef, Høiax AS

Vidar Gundrosen

Produksjonssjef, Høiax Systems